Kỹ năng làm việc thực tế quan trọng hơn bằng cấp

1 tháng 1 tuần trước

Hôm qua (25/6), tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo báo cáo giữa kỳ của dự án “Giáo dục nghề nghiệp thích ứng  cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Viết bình luận