Kỳ vọng về chính quyền đô thị Đà Nẵng

4 ngày 8 giờ trước

 

Thành phố Đà Nẵng từng là một trong 10 địa phương được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn thí điểm thực hiện không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường giai đoạn 2009 – 2015 và được đánh giá là đạt kết quả tích cực. Đây cũng chính là cơ sở để Đà Nẵng thực hiện hiệu quả  thí điểm mô hình chính quyền đô thị mà Quốc hội dự kiến sẽ đưa ra thảo luận vào buổi chiều nay.

Viết bình luận

Tin liên quan