Lãnh đạo TTXVN trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44

Lãnh đạo TTXVN trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44
Lãnh đạo TTXVN trả lời phỏng vấn về Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44