Lễ cầu siêu và thả hoa đăng tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma

10 tháng 1 tuần trước

Viết bình luận