Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38

Trong ảnh: Nam diễn viên Quách Phú Thành và nữ diễn viên Trương Tịnh Sơ tới dự Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38. Ảnh: THX/TTXVN
Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38
Trong ảnh: Nữ diễn viên Huệ Anh Hồng tới dự Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38. Ảnh: THX/TTXVN   Trong ảnh: Nam diễn viên Lưu Đức Hoa tới dự Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38. Ảnh: THX/TTXVN   Trong ảnh:
Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38
Trong ảnh: Nam diễn viên Lưu Đức Hoa tới dự Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38. Ảnh: THX/TTXVN   Trong ảnh: Nam diễn viên Quách Phú Thành và nữ diễn viên Trương Tịnh Sơ tới dự Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần t
Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38