Lốc xoáy ở Bình Phước gây nhiều thiệt hại

Lốc xoáy ở Bình Phước gây nhiều thiệt hại
Lốc xoáy ở Bình Phước gây nhiều thiệt hại
Lốc xoáy ở Bình Phước gây nhiều thiệt hại