Lửa thiêu rụi nhà hàng nổi trên sông Lô tại Tuyên Quang

Lửa thiêu rụi nhà hàng nổi trên sông Lô tại Tuyên Quang