Lượng khí thải CO2 tăng kỷ lục

6 ngày 7 giờ trước

Lượng khí CO2 thải phát cao nhất từ trước đến nay, cuộc sống của con người đang bị đe dọa trực tiếp. 

Viết bình luận

Tin liên quan