Malaysia cấm xuất cảnh một loạt cựu quan chức

Malaysia cấm xuất cảnh một loạt cựu quan chức