Miễn thuế đất nông nghiệp không giảm ngân sách

1 tháng 1 tuần trước

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm tiếp theo từ năm 2021đến năm 2025.

Viết bình luận

Tin liên quan