Một số hình ảnh về thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc

2 tháng 3 ngày trước