Một số hình ảnh về thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc

4 tháng 1 tuần trước