Mỹ: Bang Virginia ban bố tình trạng khẩn cấp do làn sóng bạo lực