Mỹ: Bão Michael gây thương vong tại bang Florida

Mỹ: Bão Michael gây thương vong tại bang Florida