Mỹ chính thức thông báo rút khỏi Unesco

1 tuần 3 ngày trước