Mỹ chính thức thông báo rút khỏi UNESCO

Mỹ chính thức thông báo rút khỏi UNESCO