Mỹ: Mưa bão gây vỡ đập ở bang Michigan, người dân phải sơ tán khẩn cấp

Mỹ: Mưa bão gây vỡ đập ở bang Michigan, người dân phải sơ tán khẩn cấp
Mỹ: Mưa bão gây vỡ đập ở bang Michigan, người dân phải sơ tán khẩn cấp
Mỹ: Mưa bão gây vỡ đập ở bang Michigan, người dân phải sơ tán khẩn cấp
Mỹ: Mưa bão gây vỡ đập ở bang Michigan, người dân phải sơ tán khẩn cấp