Mỹ: Sập cần cẩu xuống tòa chung cư ở Texas, ít nhất 7 người thương vong

Mỹ: Sập cần cẩu xuống tòa chung cư ở Texas, ít nhất 7 người thương vong
Mỹ: Sập cần cẩu xuống tòa chung cư ở Texas, ít nhất 7 người thương vong