Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên

Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên