Năm 2020, 100% đơn vị thu gom rác ở TPHCM phải có pháp nhân

7 tháng 2 tuần trước

Năm 2020, 100% phường xã thị trấn trên địa bàn TPHCM triển khai phân loại rác tại nguồn; 100% đơn vị thu gom rác dân lập chuyển thành HTX hoặc Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Đó là mục tiêu được Chủ tịch UBND TP nêu rõ tại hội nghị về Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, diễn ra chiều 3/12.

Viết bình luận

Tin liên quan