Nam Định

3 ngày 18 giờ trước
01:43

Do chưa xác định được địa giới hành chính nên người dân phải tự thành lập tổ tự quản khu phố, các hội đoàn để giải quyết công việc.