Nam Định

4 giờ 6 phút trước
01:24

Đặc biệt, các hiện tượng tiêu cực như ăn xin hay cờ bạc trong khu vực lễ hội năm nay sẽ được kiểm soát chặt chẽ.