Nam Định: Hàng nghìn héc ta lúa mùa chuẩn bị thu hoạch có nguy cơ mất trắng

2 tháng 4 ngày trước