Nam Định: Hàng nghìn héc ta lúa mùa chuẩn bị thu hoạch có nguy cơ mất trắng

1 tuần 3 ngày trước