Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

2 tuần 5 ngày trước

Ngày 15/7, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội.

Viết bình luận

Tin liên quan