Nga điều binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Trung Phi và Cyprus

Nga điều binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Trung Phi và Cyprus