Ngành Thuế hỗ trợ quyết toán thuế trực tiếp

2 tháng 2 tuần trước

Từ thời điểm này, người nộp thuế có các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế năm 2018 có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để nhận câu trả lời trực tiếp từ ngành Thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong thời điểm quyết toán thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của NNT phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2018. Theo đó, NNT sẽ được cơ quan thuế trực tiếp trả lời các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế; khai các mẫu biểu quyết toán thuế, nộp hồ sơ quyết toán thuế; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng khai quyết toán thuế;... trên website của Tổng cục Thuế. Thời gian cụ thể của chương trình được cập nhật đầy đủ trên website của ngành Thuế/.

Viết bình luận