Ngày 29 Tết, Thủ đô vắng vẻ, ga tàu đông đúc

3 ngày 13 giờ trước