Nghệ An

1 ngày 11 giờ trước
00:47

Mức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Bến Thuỷ 1 và Bến Thuỷ 2 sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 01/1/2019.

1 tuần 3 ngày trước
02:44