Nghệ An có các đội tình nguyện hỗ trợ cơ sở cách ly

4 tháng 2 tuần trước

Với khẩu hiệu “Cùng áo xanh, thắng nhanh COVID-19”, sáng 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã thành lập các đội tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại 3 đơn vị tổ chức cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Vinh; Trung đoàn 764 – Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Đoàn an điều dưỡng 40 - Cửa Hội.

Viết bình luận

Tin liên quan