Nghệ An: Tàu cá của ngư dân bụi cháy trụi tại cảng Lạch Quèn

Nghệ An: Tàu cá của ngư dân bụi cháy trụi tại cảng Lạch Quèn