Ngư dân mua chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng chỉ 3 triệu đồng

1 tuần 2 ngày trước

Viết bình luận

Tin liên quan