Người dân chủ quan chưa di dời khỏi vùng lòng hồ Thủy điện Nậm Núa, Điện Biên

2 tháng 5 ngày trước