Người dân chủ quan chưa di dời khỏi vùng lòng hồ Thủy điện Nậm Núa, Điện Biên

5 ngày 14 giờ trước