Người dân Đồng Nai dùng đá cản đường ngăn xe né trạm thu phí

1 tuần 5 ngày trước