Người dân Hòa Bình vẫn vô tư tắm sông Đà dù đã có biển cấm