Người dân trở về Hà Nội, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô trở lại đông đúc

Người dân trở về Hà Nội, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô trở lại đông đúc