Người phụ nữ có thể nói được 12 thứ tiếng

5 tháng 2 tuần trước

74 tuổi và nói được 12 thứ tiếng khác nhau. Người phụ nữ có khả năng đặc biệt này đang sống ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Viết bình luận

Tin liên quan