Người thày của những trẻ em chuyên biệt

11 tháng 1 tuần trước

Tại ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật của thành phố Đà Nẵng, có một người thầy giáo rất đặc biệt. Thầy  Phan Văn Tính không chỉ là một thầy giáo dạy mầm non duy nhất trong trường, mà còn đặc biệt hơn ở tình thương của thầy dành cho các trẻ khuyết tật tại đây.

Viết bình luận

Tin liên quan