Nhạc sỹ Sean “Diddy” có mức thu nhập cao nhất thế giới năm 2017

2 tháng 2 tuần trước
Rapper Sean Diddy Combs là 1 trong 4 nghệ sĩ da màu có vị trí đứng đầu danh sách các nhạc sỹ có mức thù lao cao nhất thế giới.