Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

1 năm 2 tuần trước

UBND TP Hồ Chí Minh vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động triển lãm cổ động, tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người.

Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện xuyên suốt năm 2019 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước như: kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Dự kiến từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2019, hoạt động triển Iãm “50 năm TPHCM thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” được diễn ra tại tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Nhà Văn hóa Thanh niên và Cung Văn hóa Lao động.

Viết bình luận

Tin liên quan