Nhiều tiếng nổ lớn tại thủ đô Zimbabwe - Binh sĩ quân đội chiếm giữ trụ sở đài truyền hình quốc gia

Nhiều tiếng nổ lớn tại thủ đô Zimbabwe - Binh sĩ quân đội chiếm giữ trụ sở đài truyền hình quốc gia