Những cây cầu “cõng” rác tại TP. Hồ Chí Minh

4 ngày 21 giờ trước