Những điểm mới của Luật Xây dựng sửa đổi

2 ngày 13 giờ trước

Theo chương trình kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14, ngày 23/5, các đại biểu cùng đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và đưa ra những ý kiến cuối cùng về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Và dự luật này sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 17/6 tới.

Viết bình luận

Tin liên quan