Ninh Bình phấn đấu có thêm 1 huyện và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

1 tuần 3 ngày trước