Ninh Thuận

1 tuần 6 ngày trước

Hơn 1.100 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đã được chuyển đến tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cứu đói cho các hộ dân nằm trong vùng hạn hán.

1 tháng 2 ngày trước
02:03

Vịnh Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) được quy hoạch trở thành vùng du lịch trọng điểm của địa  phương

1 tháng 3 tuần trước
01:25