Ninh Thuận

2 tuần 6 ngày trước
00:59
Dự án có tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, công suất 50MWp, được khởi công xây dựng tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
2 tháng 1 tuần trước
02:26
3 tháng 1 ngày trước
00:00