Nợ doanh nghiệp toàn cầu tăng thêm 1.000 tỷ USD

2 tuần 6 ngày trước

Các doanh nghiệp trên toàn thế giới sẽ gánh thêm các khoản nợ mới lên tới 1.000 tỷ USD trong năm 2020, do phải tăng các khoản chi tiêu để khắc phục tác động của đại dịch COVID-19.

Viết bình luận

Tin liên quan