Nổ kho vũ khí tại Ukraine: Bộ Quốc phòng huy động máy bay tới dập lửa

Nổ kho vũ khí tại Ukraine: Bộ Quốc phòng huy động máy bay tới dập lửa