Nữ y tá bất cẩn đổ cả lọ văcxin bại liệt vào miệng em bé

Nữ y tá bất cẩn đổ cả lọ văcxin bại liệt vào miệng em bé