Ông David Malpass là ứng cử viên duy nhất được đề cử vào chức Chủ tịch WB

Ông David Malpass là ứng cử viên duy nhất được đề cử vào chức Chủ tịch WB