Pakistan: Hỏa hoạn tại mỏ than, ít nhất 10 thợ lò mắc kẹt

Pakistan: Hỏa hoạn tại mỏ than, ít nhất 10 thợ lò mắc kẹt