Phát hiện thêm 1 vụ heo bị tiêm thuốc an thần tại thành phố Hồ Chí Minh

1 tuần 3 ngày trước