Phát hiện thêm 1 vụ heo bị tiêm thuốc an thần tại thành phố Hồ Chí Minh

3 tháng 5 ngày trước