Phòng chống dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp có lao động nước ngoài

1 ngày 14 giờ trước

 

Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Vĩnh Long đang tích cực rà soát, nắm thông tin tình hình sức khỏe đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp và tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh để kịp thời thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và tiến hành cách ly theo quy định của Bộ y tế nếu có dấu hiệu bệnh.

Viết bình luận

Tin liên quan