Phú Thọ

10 giờ 48 phút trước
00:54

Mặc dù đã bố trí nhiều lớp an ninh nhưng hàng trăm trai làng vẫn xé rào lao vào tranh cướp phết, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.