Phú Thọ

1 tuần 4 ngày trước
02:00

Cơn lũ cuối tháng 8 đi qua đã khiến cả hai chiếc cầu trên địa bàn xã Văn Luông bị hư hỏng nặng.